Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

chord sasak tangis awak - erni ayuningsih

 

chord sasak tangis awak - erni ayuningsih

Intro: Am Dm G Em

 

Am

Ape tawis Inaq

                           Dm

Lek tengak pemadaq

          G      Em              Am

Awis jarak inaq sedin telage

          G      Em              Am

Awis jarak inaq sedin telage

 

Amg

Ape tangis inaq

                          Dm

Sak ndek arak salak

               G      Em              Am

Tangis awaq inaq ku sak kesie

               G      Em              Am

Tangis awaq inaq ku sak kesie

  

Am

Langan paek inaq

                Dm

Kuelah sebiye

               G          Em             Am

Nangke kuning inaq sekar bele

               G          Em             Am

Nangke kuning inaq sekar bele

 

Am

Langan laek inaq

                 Dm

Aku lelah kesie

               G      Em                   Am

Jangke nane inaq irup sengsare

               G      Em                   Am

Jangke nane inaq irup sengsare

 

Am

Aikmel inaq

                Dm

Paoklah berire

               G        Em                   Am

Nangke bubur inaq sedak sebiye

               G        Em                   Am

Nangke bubur inaq sedak sebiye

 

Am

Ndek ku semel inaq

                 Dm

Jarilah beraye

               G        Em                   Am

Jangke lebur inaq ndarak lah daye

               G        Em                   Am

Jangke lebur inaq ndarak lah daye

 

Am

Dongak nangis inaq

                 Dm

Lek dese praye

           G       Em                Am

Boyak lilin inaq ataslah meje

               G         Em                   Am

Nongak nangis inaq ku julun side

                   G        Em     Am

Sak tebilin inaq isiklah niye

 

Ending: Am Dm G Em Am

Posting Komentar untuk "chord sasak tangis awak - erni ayuningsih"

tv online LINK: tv streaming