Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

chord gitar sasak kesie nada dm

Intro:> Dm F A Dm F C Dm

Dm F

Buak bile lek dese songak

A Dm

Tipak gili inaq tebait sie

F C Dm

Tipak gili tebait sie

 

F

Becerite sik langan kayak

A Dm

Ceritaq an dirik inaq entan te kesie

F C Dm

Ceritaq dirik entan te kesie

 

Dm F

Goyo balang yak inik tindoq

A Dm

Bau kenango inaq lek suran bian

F C Dm

Bau kenango lek suran bian

 

F

Berembe ntan yak ndeq irok

A Dm

Mangan sejelo inaq ndeq sebulan

F C Dm

Mangan sejelo ndeq sebulan

Dm F

Dasan lendang lain tengawis

A Dm

Buak bile inaq sak telukek

F C Dm

Buak bile inaq sak telukek

 

F

Berembe entan yak ndeq nangis

A Dm

Ndaraq bale inaq lain te yak ulek

F C Dm

Ndaraq bale lain te yak ulek

 

Dm F

Beli paok lek sambelie

A Dm

Lingkok paek inaq lain tebait aik

F C Dm

Lingkok paek lain tebait aik

 

F

Anden taoq sak mene kesie

A Dm

Araq an laek inak ku jari aik

F C Dm

Araq an laek inak jari aik

Posting Komentar untuk "chord gitar sasak kesie nada dm"

tv online LINK: tv streaming