Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

chord kemaiq angen

chord kemaiq angen

Intro: Em C D Em

Em                          C

Maik angende oh gamak kakak

D                                Em

Saq bilin aku kence anakde

Em                                     C

Hancur wah hancur irupku kakak

D                         Em

Sak entan side pemenek aku

C                            B

Bilang malem ku angenang side

C          D        B        

Laguk daraq bae

Em

Gamaq pelikat

Em - E                         Am

Oh kakak maik lalok pendait de

D           C               Em

Sampe lupaq elek aku

C       D     Em

Ooh Ooh Ooh

Em                 E                       Am

Kering awak kakak jogang angenku

D               C                      Em

Sik entan side pemenik aku

C                    B

Yak kutahen darak kuase

C                  B

Inaq amak endekne suke

C            D -  B        

Bemenantu aku

Em

Dengan sak miskin

C            D -  B        

Bemenantu aku

Em

Dengan sak miskin

Ending: Em C D Em

 


Posting Komentar untuk "chord kemaiq angen"

tv online LINK: tv streaming