Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Meer Nash - Sorry If I Hurt You Chord

Meer Nash - Sorry If I Hurt You Chord

C#
Jìmò
F#
xi?ngzhe n? chéngfázhe zìj?
F A#m
bùduàn luòxià rú y? b?n de lèishu?
G# F#
wú zh?jìng dì
G#
zhu?yì

C#
jìmò
F#
xi?ngzhe n? sh?ndòngzhe zìj?
F A#m
bùduàn xi?ngq? n? w? zh? ji?n de huíyì
G# F#
wú zh?jìng dì
F
zhu?yì

Pre-chorus:
D#m
zài méiy?u
F
ràng w? huíyì q? n? de guòcuò
A#m
d?ng w? hái bùgòu wánm?i
G# F# C#
n? zài w? ?r bi?n q?ng q?ng de gàosù w?
D#m F
zài n? y?n l? zh? y?ngy?u w?

Chorus:
C# A# D#m
bàoqiàn rúgu? sh?nghàile n?
F A#m
yuánliàng w? bùshì gùyì
G# F#
bùzh? bù jué
Fm D#m
sh?nghàile n?
G#
àohu? wànf?n

C# A# D#m
bàoqiàn y?nwèi w? y? sh?nghén l?il?i
F
q?ngqiú n? ràng w?
A#m G# F#
zàicì de àihù n?
Fm D#m
zàicì g?nshòu
F A#m
n? de ài

Interlude:
G# D#
A#m G# D#

Pre-chorus:
D#m
zài méiy?u
F
ràng w? huíyì q? n? de guòcuò
A#m
d?ng w? hái bùgòu wánm?i
G# F# C#
n? zài w? ?r bi?n q?ng q?ng de gàosù w?
D#m F
zài n? y?n l? zh? y?ngy?u w?

Bridge:
B F#
t?ngruò y?ti?n n? ch?ngk?i x?nf?i
F A#m
w? huì y?zhí y?zhí zài zhèl? d?ngdàizhuó n?
G# F# D#m
q?n'ài de kuài huílái ba b?obèi
F
dào w? sh?nbi?n

Chorus:
C# A# D#m
bàoqiàn rúgu? sh?nghàile n?
F A#m
yuánliàng w? bùshì gùyì
G# F#
bùzh? bù jué
Fm D#m
sh?nghàile n?
G#
àohu? wànf?n

C# A# D#m
bàoqiàn y?nwèi w? y? sh?nghén l?il?i
F
q?ngqiú n? ràng w?
A#m G# F#
zàicì de àihù n?
Fm D#m
zàicì g?nshòu
G C#
n? de ài

C# A# D#m
bàoqiàn y?nwèi w? y? sh?nghén l?il?i
F
q?ngqiú n? ràng w?
A#m G# F#
zàicì de àihù n?
Fm D#m
zàicì g?nshòu
F
zàicì g?nshòu
A#m
n? de ài

Outro:
G# D#
A#m G# D#

via kuncichord-gitar

Posting Komentar untuk "Meer Nash - Sorry If I Hurt You Chord"

tv online LINK: tv streaming