Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

kunci gitar sasak bales budi

 

kunci gitar sasak bales budi

Intro:> G Em Am

           D A E

 

Am        Em               G

Berembe entan tiang bales budi

Em          

Tiang balas budi

Em     G        Em

Tipak pelinggih pangeran inaq

A        Em          D        Am

Tipak pelinggih de pangeran inak

Am     Em                G

Leman tiang baruk gitak bumi

Em

baruk gitak bumi

Em        G   Em

Susah seneng lek bawon iwaq

A       Em           D        Am

Mun susah seneng lek bawon iwaq

 

Musik:> Em G

              Em Am

              Em G

 

D       Em                G

Anget sik ke idap lempot ubaqde

Em           A

lempot umbaqde

Em          G        Em  

Berinsing tembang lamunde bedede

A           Em               Am

Berinsing tembang lamunde bedede

D      Em                G

Marak ne neket lek dalam jiwe

Em

lek dalam jiwe

 Em     G   Em           E

Jari jimat sangker tiang mate

A         Em            D      Am

Mun jari jimat sangker tiang mate

 

Musik:> Em G

               Em Am

               Em G

 

A       Em    G       Em

Lepas kemos anakku denuna

Em

Anakku denuna

Em     G        Em

Isiq tetimpal cobe perane

A       Em       D      Am

Isiq tetimpal cobe perane

Em                     G

Dengah inaq pelengaq mamiqde

Em        

pelengaq mamiqde

  G       Em

Meno pelinggihde bebase

  Am           Em    D   A

Meno pelinggih de bebase

Posting Komentar untuk "kunci gitar sasak bales budi"

tv online LINK: tv streaming